Samoobrona

Szkolenie przeznaczone dla klientów indywidualnych, szczególnie kobiet oraz pracowników firm i instytucji mających bezpośredni kontakt z osobami mogącymi przejawiać zachowania agresywne. Zakres i czas szkolenia dostosujemy do aktualnych potrzeb i może on obejmować m.in:

 • Postawy i poruszanie się w walce;
 • Techniki wyprowadzania uderzeń i kopnięć oraz sposoby ich blokowania;
 • Pady i przewroty w walce wręcz;
 • Sprowadzanie do parteru z wykorzystaniem: podcięć, chwytów za głowę lub nogi;
 • Chwyty transportowe – dźwignie na stawy kończyn górnych;
 • Uwalnianie się z chwytów, obchwytów i duszeń;
 • Miejsca wrażliwe na ciele człowieka i sposoby obezwładniania.

Strzelanie

Pracujesz z bronią? Powinieneś posługiwać się nią perfekcyjnie. Poprzez doskonalenie technik strzeleckich nabierasz pewności siebie będąc bezpieczniejszym dla siebie i otoczenia.
A może chciałbyś przeżyć przygodę z „prawdziwym” pistoletem, karabinem czy strzelbą gładkolufową? Jaki to jest hałas? Wiesz jak pachną męskie perfumy? Zapraszamy – spróbuj.

Techniki interwencji

Zajęcia utrwalające i pogłębiające umiejętności w zakresie stosowania technik interwencji jako podstawowego środka przymusu bezpośredniego używanego przez kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w zakresie

 • Technik zakładania kajdanek i obszukiwania osób;
 • Posługiwanie się pałką służbową;
 • Techniki posługiwania się przedmiotem przeznaczonym do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej;
 • Techniki stosowania chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających;
 • Techniki usuwania z pojazdu osoby stawiającej opór czynny;
 • Obrona przed atakami nożem lub niebezpiecznym przedmiotem;
 • Obrona przed atakiem bronią palną;
 • Podstawowe techniki posługiwania się bronią palną w walce;
 • Współdziałanie pracowników ochrony w różnych sytuacjach taktycznych.

Przygotowanie do egzaminów w służbach mundurowych

Największym wrogiem kandydatów do służby w Policji, straży granicznej, służby więziennej i wojsku jest lęk spowodowany brakiem wiedzy i doświadczeń. Obawa przed tym jak nas ocenią paraliżuje, powodując osiąganie słabszych wyników w testach sprawnościowych i ogólnych. Stres przed spotkaniem z psychologiem może osłabić nasz sposób myślenia. Pomagamy w jego opanowaniu zapoznając z etapami kwalifikacji i sposobami ich oceny.

Szkolenia dotyczące uzależnień

Nadrzędnym celem działalności jest wspólne zapobieganie uzależnieniom oraz demoralizacji dzieci i młodzieży. Wykorzystujemy wiedzę, umiejętności oraz doświadczenia zdobyte przez wykładowców i instruktorów  w ostatnich 35 latach m.in. podczas służby w Wydziałach Narkotyków i Kryminalnym Policji.

Szkolenie pedagogów, nauczyczeli, rodziców

Prowadzimy działalność ukierunkowaną m.in. na współpracę z placówkami szkolno-wychowawczymi w zakresie edukacji i profilaktyki skierowanej do nauczycieli oraz rodziców. Posiadamy duże doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń na potrzeby placówek szkolno-wychowawczych. Programy spotkań dostosowujemy zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem i może on zawierać zagadnienia dotyczące

 • uzależnień;
 • przemocy w rodzinie;
 • ucieczki z domów;
 • zaginięcia dzieci i innych członków rodzin;
 • zagadnień prawnych.

Licencjonowany detektyw

50 godzin szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa obejmujące zagadnienia

 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona informacji niejawnych;
 • Prawa i obowiązki detektywa;
 • Przepisy regulujące zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych;

Szkolenia służb ochrony

KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA (POF)

Kurs zawierający 245 godzin przygotowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia

SZKOLENIE DOSKONALĄCE KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ

Szkolenie 40 godzin program zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie szczegółowej tematyki, formy oraz czasu trwania kursu doskonalącego umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

KWALIFIKOWANY PRACOWNIK ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO (PZT)

30 godzin program autorski

KIEROWNIK DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA, SŁUŻBY INFORMACYJNE, SŁUŻBY PORZĄDKOWE NA IMPREZACH MASOWYCH

Szkolenie 24 – 50 godzin przygotowane w oparciu o Ustawę z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne

Aktualizacja wiedzy oraz doskonalenie technik strzeleckich przed egzaminem na dopuszczenie do posiadania broni

 • przygotowanie z zakresu wiedzy teoretycznej dotyczącej ustaw karnych o broni i amunicji o środkach
 • przymusubezpośredniego i innych przygotowanie praktyczne z zakresu umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią oraz efektywnego strzelania 

Organizacja spotkań integracyjnych oraz wypoczynku przy muzyce:

 • w stylowych lokalach
 • w plenerze przy ognisku
 • w zamkniętej strzelnicy
 • w nowoczesnej kręgielni

Kurs przygotowujący kandydatów do służby w Policji

 • pomoc w opanowaniu zakresu testu wiedzy ogólnej i sprawności fizycznej
 • pomoc w znalezieniu i wyeksponowaniu cech osobowości przydatnych do służby w Policji.

Zapewniamy wysoce wykwalifikowanych i doświadczonych:

 • wykładowców
 • instruktorów
 • psychologów

Szkolenia dla pedagogów, nauczycieli i rodziców z zakresu problematyki:

 • uzależnień dzieci i młodzieży
 • ucieczek i zaginięć dzieci i członków rodzin

Chcesz zdobyć nowy zawód?

Zapraszamy na kursy:

 • Licencjonowany detektyw
 • Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej osób i mienia
 • Zabezpieczenie imprez masowych
 • Kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego
 • Księgowość
 • Kadry i płace
 • Barman
 • BHP

Pomagamy w kontaktach z przyszłymi pracodawcami

Zapisz się